Aktualności

Ankietowe badania rolnicze 2018

  • ankiety_rolnicze_2018
Główny Urząd Statystyczny informuje, że na terenie województwa śląskiego będą prowadzone badania ankietowe.
Badania będą prowadzone przez ankieterów - pracowników Urzędu Statystycznego w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych, w sklepach, na targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Zbiorcze wyniki badan wykorzystywane są:
- do podejmowania decyzji ekonomicznych,społecznych i administracyjnych
- w rocznikach,publikacjach tematycznych i analizach statystycznych

Badania będą realizowane przez formularz elektroniczny, wywiad telefoniczny i wywiad bezpośredni.

Główny Urząd Statystyczny gwarantuje poufność udzielanych informacji. Tożsamość ankietera można potwierdzić kontaktując się pod nr tel. 32 77 91 291; 695 255 244 oraz adres e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Kondolencje

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"
Wisława Szymborska


Szczere wyrazy współczucia
Zofii i Stanisławowi Niteckim
z powodu śmierci syna
składa
Zarząd Powiatu Mikołowskiego

Godziny urzędowania w dn. 22 stycznia 2018 r.

W dniu 22 stycznia 2018 roku sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Mikołowie będzie czynna w godzinach od 8:00 do 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  • ankieta_koniunktury
Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R. Badania ankietowe będą realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach.
Jednocześnie informujemy, że wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 r. jest dostępny na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm

Wydarzenia tygodnia 07.01.2018 - 13.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu siedmiu pożarów: sadzy w kominie, kuchni w budynku mieszkalnym, piwnicy, pieca (na terenie Mikołowa); samochodu dostawczego, budynku zamkniętego dworca PKP (na terenie Łazisk Górnych), sadzy w kominie (na terenie Orzesza).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: konar drzewa nad drogą, pomoc jednostką policji w wejściu do budynku (na terenie Łazisk Górnych); wypadek samochodowy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, wypadek w pracy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu (ustalono czterech podejrzanych). Ujawniono jedno inne przestępstwo kryminalne (ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 31.12.2017 - 06.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie (na terenie Orzesza i Łazisk Górnych).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek w pracy, przewrócone drzewo na jezdni (na terenie Orzesza); wykopanie niewybuchu podczas prac ziemnych (na terenie Wyr).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Zgłoszono pięć przestępstw kryminalnych (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym jeden nietrzeźwy kierujący.

Bezpieczne ferie 2018

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: "Bezpieczne Ferie 2018". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 12 stycznia 2018 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2018 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu mikołowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl