Aktualności

Godziny urzędowania 30.04.2018 r.

W dniu 30.04.2018 r. Sala Obsługi Interesantów będzie czynna do godziny 13.00.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Godziny pracy aptek 2018

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 08.04.2018 - 14.04.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu szesnastu pożarów: trawy (na terenie Mikołowa); samochodu, trawy (na terenie Orzesza); stodoły i zabudowań gospodarczych (na terenie Ornontowic); kontenera, trawy (na terenie Łazisk Górnych).
Pięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: kolizja drogowa, zanieczyszczenia na jezdni, konar drzewa (na terenie Wyr); awaria rurociągu, pomoc policji w otwarciu mieszkania (na terenie Mikołowa).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek rozboju (wykryto i ustalono jednego podejrzanego) oraz cztery przypadki kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe oraz pięć innych przestępstw kryminalnych (wykryto dwa i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy w wyniku którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzynastu sprawców, w tym ośmiu nietrzeźwych kierowców.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-202"9,

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029".

pełna treść obwieszczenia TUTAJ.

Wydarzenia tygodnia 02.04.2018 - 07.04.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jedenastu pożarów: trawy, krzewów (na terenie Wyr, Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza); lasu (na terenie Wyr i Mikołowa), ogniska bez nadzoru (na terenie Mikołowa).
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: kot na drzewie, pomiar tlenku węgla, drzewo na jezdni (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy, drzewo na jezdni (na terenie Wyr); zanieczyszczenia na jezdni, pomiar tlenku węgla (na terenie Mikołowa).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto i ustalono czterech podejrzanych). Odnotowano również trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto dwa i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy w wyniku którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano piętnastu sprawców, w tym siedmiu nietrzeźwych kierowców.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w STAROSTWIE POWIATOWYM w MIKOŁOWIE

informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 13:00.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.), Starosta Mikołowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl