Trzeci dom rodzinkowy

  • dom_lesna
Po Mikołowie i Orzeszu przyszedł czas na Łaziska. Właśnie tam 25 października przy ul. Leśnej 12 oficjalnie otwarto dom rodzinkowy dla mieszkańców orzeskiego domu dziecka.
- Chcemy tu stworzyć naszym wychowankom namiastkę rodzinnego domu. I choć dom, to nie tylko mury, ale to jak dzieci mieszkają też jest ważne – przyznała Agnieszka Kuchna, dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu. W uroczystości otwarcia domu uczestniczyły władze powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, policji, straży pożarnej, okolicznych zakładów pracy, a także organizacji wspierających wychowanków orzeskiego domu dziecka. Dom jest przygotowany na przyjęcie jedenaściorga mieszkańców. Obecnie mieszka tam dziewięcioro dzieci w wieku od 8 do 19 lat. - Mamy tu pięcioro rodzeństwa, najmłodsza Kasia ma 8 lat, a najstarszy Dawid 19 lat, pozostałe dzieci nie są ze sobą spokrewnione, ale i tak tworzymy rodzinę – zapewnia Barbara Knapczyk jedna z opiekunek. Dom jest dwukondygnacyjny, dzieci mają własne pokoje, do tego wspólny salon, kuchnię, oraz dwie łazienki, osobne dla dziewczyn i chłopców. - Dzieci są zadowolone, bowiem pokoje są odnowione do tego nowe meble i wyposażenie. Jest też sporo miejsca wokół dlatego już planują jak go urządzić. - Opiekę nad dziećmi sprawuje czterech opiekunów na pełnym etacie i dwóch na niepełnym etacie, zawsze jest z nimi jeden wychowawca. Do tego wspomaga nas pedagog i psycholog - przyznaje Barbara Knapczyk. Aby dzieci mogły tu zamieszkać konieczny był remont obejmujący m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzłów sanitarnych, remont pomieszczeń, tarasu i piwnicy oraz modernizacje instalacji. Koszt tych prac wyniósł ponad 154, 186,05 złotych i w całości pokryty został z budżetu powiatu.
Otwarcia dokonał starosta mikołowski Henryk Jaroszek, dyrektor PCPR Mirella Banaś oraz wicestarosta Henryk Zawiszowski

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl