Ruszył uniwersytet dla seniorów

  • utw2011
- Liczba osób, która zechciała przyjąć zaproszenie na otwarcie roku akademickiego świadczy o tym, iż zainteresowanie uniwersytetem jest bardzo duże. Myślę, że trzeci rok akademicki będzie równie atrakcyjny jak te poprzednie – mówił starosta Henryk Jaroszek otwierając trzeci rok UTW. 3 października przy wypełnionej do ostatniego miejsca Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego zainaugurowano trzeci rok akademicki Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Otwierający nowy rok akademicki wykład wygłosiła dr Beata Naworska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego a dotyczył on Transkulturowości w Opiece Medycznej. Od października dla seniorów przygotowano wykłady, które tradycyjnie odbywać się będą w trzech kołach zainteresowań: zdrowotnym historycznym oraz przyrodniczym. Wykłady odbywać się będą w poniedziałki o 16.00 w budynku starostwa. Nowością będzie cykl wykładów religie świata prowadzonych w ramach koła historycznego. Seniorzy mogą również skorzystać z zajęć relaksacyjnych w postaci gimnastyki z elementami jogi, nowością jest basen oraz uczestniczenie w zajęciach ruchowych poprzez taniec.
Te ostatnie będą się odbywać jeśli znajdzie się wystarczająca liczba chętnych. Kontynuowane będą zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Nowością jest język włoski. Od nowego roku kontynuować będą również trening pamięci oraz kursy komputerowe w ramach programu Grundtvig, zaś czymś nowym będzie cykl spotkań z ciekawymi ludźmi m.in. redaktor Anną Sekudewicz. Dla seniorów przygotowano również wycieczki poznawcze, pierwsza do Wrocławia, wyjazdy do teatru i operetki oraz comiesięczne wyjazdy Nordic Walking.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl