XII Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

  • zwycizcy
30 września w hali MOSiR w Mikołowie odbyła się XII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, w której rywalizowały cztery drużyny złożone z osób niepełnosprawnych oraz wspomagających ich uczniów z Orzesza i Mikołowa.

W tym roku organizatorzy przygotowali konkurencje, których charakter nawiązywał do czterech pór roku, zaś każda z ekip występowała w koszulkach innej barwy: czerwonych, żółtych, niebieskich i zielonych.
Było więc lepienie bałwana z poduszek czy jazda na nartach. Najlepiej ze wszystkimi konkurencjami poradzili sobie zawodnicy występując w koszulkach czerwonych, którą tworzyli uczniowie Gimnazjum nr 2 z Mikołowa oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołowie. Drugie miejsce przypadło ekipie niebieskich ( G3 z Orzesza-Gardawic oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu), trzecie drużyna zielonych, w skład której wchodzili gimnazjaliści z G1 w Mikołowie oraz mieszkańcy Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Czwarta lokata przypadła ekipie występującej w żółtych strojach, którą tworzyli uczniowie ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie oraz ZS nr 1 w Orzeszu. Organizatorem było Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl