Lodołamacz dla mikołowskiego PUP

  • lodolamacz
Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca w tegorocznej VI edycji konkursu "Lodołamacze 2011". Było to już drugie wyróżnienie w tej kategorii, które otrzymał nasz PUP.
Wcześniej jednak było to miejsce trzecie. Wręczenie nagród odbyło się 12 września w katowickim hotelu Qubus. Statuetką Lodołamaczy co roku nagradzane są osoby, instytucje i firmy, które stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy, zaś pomysłodawca i organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W uzasadnieniu przyznania nagrody PUP w Mikołowie organizatorzy docenili prowadzenie działań wspomagających miepełnosprawnych pracowników, poszukuje wszelkich rozwiązań mających n celu maksymalną aktywizację zawodową ludzi z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, którzy zgłaszają się do urzędu.
Osobą, która zgłosiła PUP w Mikołowie z siedziba w Łazikach Górnych do tego tytułu była pracuja w nim Marzena Borucka, która sama jest osobą niepełnosprawną. - Parter budynku jest całkowicie przystowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do tego jest prowadzonych wiele inicjatyw skierowanych no naszego środowiska co jest również ważne. Zdobycie pierwszego miejsca w edycji regionalnej otwiera szansę włączenia się do współzawodnictwa w konkursie krajowym, którego finał odbędzie się 27 września w Warszawie – mówi Marzena Borucka z Referat Usług Rynku Pracy PUP w Mikołowie. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Pracodawca Nieprzedsiębiorca.
Na zdjęcie dyrektor PUP Teresa Miguła oraz Marzena Borucka prezntuja statuetki Lodołamaczy oraz dyplom przyznane przez organizatorów konkursu

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl