Liczne grono stypendystów

  • kmiarka
59 stypendystów uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych odebrało stypendia starosty mikołowskiego. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 14 września w starostwie powiatowym. Przyznawane są one w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne wyniki w sporcie. Tym razem były to nagrody za drugi semestr nauki, które wypłacane będą od sierpnia do stycznia 2012 roku. Warto przypomnieć, że za pierwszy semestr przyznane zostały 23 stypendia. Wśród wyróżnionych najliczniejszą grupę stanowili licealiści, których łącznie było 41, najwięcej, bo aż 33 z I LO. im. K. Miarki w Mikołowie, w przypadku II LO nagrodzono ośmiu uczniów. W gronie laureatów znalazło się także 16 uczniów i absolwentów ZST w Mikołowie.
Po jednej osobie to uczniowie ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych. W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli starosta Henryk Jaroszek, przewodniczący Rady Powiatu Lucjan Smolorz, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Eryk Muszer, radny Wojciech Spałek, członek komisji stypendialnej, Krystyna Morawiec, naczelnik Wydziału Edukcji Kultury i Sportu, a także dyrektorzy szkół. Pełną listę nazwisk wyróżnionych drukowaliśmy w lipcowym numerze Aktualności Powiatu Mikołowskiego.
Na zdjęciu stypendyści z Miarki, którzy stanowili najliczniejszą grupę wyróżnionych.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl