Opłatek w Powrocie

  • oplatek_w_powrocie
22 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Powrót" w Mikołowie, odbyło się coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe społeczności "Powrotu" oraz Szkoły Liderów z przedstawicielami władzy publicznej i samorządowców pięciu gmin i starostwa powiatowego w Mikołowie, duchowieństwa, oświaty, policji, a także zakładów pracy. Udział wzięło około 100 osób. W ten przedświąteczny czas nie mogło zabraknąć kolęd oraz życzeń wytrwałości i mocy w przezwyciężaniu własnych słabości. Spotkanie było również okazją do wręczenia pucharów i dyplomy zwycięzcom turnieju skatowego oraz turnieju brydżowego "Remik".

Zwycięzcami turnieju skatowego zostali:
I miejsce - Kazimierz Żabka
II miejsce - Kazimierz Anisienia
III miejsce - Zbigniew Gardawski
IV miejsce - Zygmunt Furgoł

Zwycięzcami turnieju w "REMIKA" zostali:
I miejsce - Irena Lach
II miejsce - Bożena Sieradzka
III miejsce - Kazimiera Barchańska
IV miejsce - Alojzy Zwonik


Zapraszamy do galerii zdjęć.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl