Wybory Zarządu Powiatowego OSP

  • wybory_osp
19 listopada w Ornontowicach odbyły się wybory Zarządu Powiatowego OSP w Mikołowie na kadencję 2016-2021. Prezesem wybrano Sławomira Bijaka, zaś wiceprezesami Józefa Świerczynę i Dariusza Gaschiego, Wiesława Kawala został sekretarzem, Helena Witta skarbnikiem. W prezydium znaleźli się jeszcze: Zenon Wójcik, Paweł Witoszek, Joanna Kociubińska, Piotr Rzepka i Romuald Bojdoł, zaś członkami zarządu zostali: Artur Mura, Krzysztof Bromboszcz, Artur Buras, Krzysztof Bojdoł, Leszek Wróbel, Eugeniusz Ferdus, Partycja Białas, Krzysztof Wróbel, Stanisław Dworczyk, Jan Gorgoń, Wojciech Sznapka i Dariusz Witkowicz.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Adam Skrzypczyk, sekretarzem Monika Kaszuba, a członkiem Antoni Pucher, Członkami Zarządu Wojewódzkiego zostali Sławomir Bijak i Dariusz Gaschi, zaś na delegatów na zjazd wojewódzki wybrano Pawła Witoszka, Leszka Wróbla i Zenona Wójcika.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl