Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców - Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania poświęcone zasadom pozyskiwania „wsparcia na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Spotkania, odbywać się będą w godz. 9.00 – 14:00
- 13.12.2016 r. Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117-121, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
- 14.12.2016 r. Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, Urząd Miasta Rybnik
- 15.12.2016 r. Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1, Urząd Miasta Bielsko-Biała
- 16.12.2016 r. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Tematyka spotkań:

W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień. 
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką.

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Szczegóły spotkania oraz formularze rekrutacyjne dostępne pod adresem: http://scp-slask.pl//wydarzenia/

Kontakt: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. (32) 743 91 71,  (32) 743 91 77 fax (32) 743 91 61.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl