Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości

 • nauczyciel_wyksztalcony
15 grudnia w sali sesyjnej starostwa odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości". W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. W trakcie konferencji omówiono inicjatywy edukacyjne realizowane przez Powiat Mikołowski, jak również szczegółowo przedstawiono realizację wspomnianego projektu.
Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. Celem projektu było uzyskanie nowych oraz podniesienie posiadanych kwalifikacji przez 50 nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Wartość całkowita projektu: 552 380 PLN, w tym: Europejski Fundusz Społeczny 469 523 PLN, Budżet Powiatu Mikołowskiego 82 857 PLN.
Projekt składał się z dwóch modułów:
 1. studia podyplomowe (dwu i trzysemestralne),
 2. kurs doskonalący "Projekt europejski a zarządzanie i finansowanie działalności oświatowej".
Placówki oświatowe, które zostały objęte projektem:
 • - I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie;
 • - II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie;
 • - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie;
 • - Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie;
 • - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie;
 • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach;
 • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach Górnych / Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
Kurs doskonalący pn. "Projekt Europejski a zarządzanie i finansowanie działalności oświatowej", zrealizowany w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku kalendarzowego, dotyczył pozyskiwania środków dla szkół ponadgimnazjalnych z funduszów europejskich.

Wśród korzyści wynikających ze zrealizowanego projektu wymienić można:
 1. projekt był dla nauczycieli oraz pracowników administracji szkół okazją do podwyższenia kwalifikacji i umiejętności;
 2. umożliwił dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb szkoły będącej miejscem zatrudnienia;
 3. udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl