Krok w przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje projekt partnerski pod nazwą ”KROK W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Od dnia 2 stycznia 2017r. uruchomiony zostaje nabór uczestników projektu. Projekt KROK W PRZYSZŁOŚĆ skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- Osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
- Osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP),
- Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych, Łaziska Górne ul. Chopina 8, lub pobrać ze strony internetowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni PCPR w Mikołowie
pod nr tel. 322244390, pokój 114, 115, 219.
w poniedziałki w godzinach od 7:30-17:00;
wtorki, środy i czwartki od 7:30-15:30;
piątki od 7:30-14:00.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl