Zaproszenie na spotkania

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaprasza pracodawców zainteresowanych formami kształcenia ustawicznego, na spotkania w siedzibie urzędu ( Łaziska Górne, ul. Chopina 8, IIp. pok. 310)

Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się:
- czym jest KFS,
- kto może skorzystać ze środków KFS,
- na co mogą być przeznaczone środki KFS (omówienie priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
- w jaki sposób można aplikować o środki KFS ( procedura organizacji naboru wniosków),
- prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy pomiędzy PUP a pracodawcą.

Harmonogram spotkań:
10 lutego 2017r., godziny 9:00 – 11:00
14 lutego 2017r., godziny 9:00 – 11:00
21 lutego 2017r., godziny 9:00 – 11:00

Zgłoszenie uczestnictwa (ze wskazaniem daty oraz godziny) prosimy kierować na adres e-mail: ilona.czyz@pup-mikolow.pl lub telefonicznie pod nr 32 325 03 83.

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników odbędzie się w terminie 27.02.2017-10.03.2017.

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zachęca pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. Oferujemy Państwu pomoc w profesjonalnej rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy. Aktualnie Urząd dysponuje środkami w postaci stażów, refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 18 000 zł na stanowisko, prac interwencyjnych (refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne). Zapraszamy do składania wniosków.

Zarejestrowane osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z przypisanymi im doradcami klienta oraz składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z biznes planem i formularzem o pomocy de minimis. Kwota o jaką można się ubiegać w bieżącym roku wynosi 18 000, 00 zł brutto. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne na spotkania nt. przygotowania biznes planu i wniosku o dofinansowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdą środę. Zgłoszenie uczestnictwa proszę kierować telefonicznie pod nr 32 325 03 82.

Numery kontaktowe:
- Staże: 32 325-03-80
- Szkolenia dla pracowników (KFS): 32 325-02-83
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 32 325-03-82
- Dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej: 32 325-03-82
- Prace interwencyjne: 32 325-03-96

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl