Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinnie

w roku 2017 realizowane będzie przez:

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Krakowska 30

Program przewiduje 15 spotkań, które będą odbywać się w każdy wtorek w godzinach 16:00 do 20:00 w Domku Parkowym w Mikołowie, Plac Harcerski 1.
Rozpoczęcie programu nastąpi dnia 14 marca.
Informacji osobom zainteresowanym udzielają:
Monika Knopik tel. 734-472-471
Sabina Bogdanowicz tel. 504-940-146

Zadanie realizowane ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl