Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ

  • porozmawiajmy_o_bezpieczenstwie
"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" pod takim tytułem w starostwie powiatowym odbyła się 17 maja debata, w której uczestniczyli policjanci, pracownicy starostwa, przedstawiciele placówek oświatowych oraz różnych instytucji, które w swoich statutowych zadaniach mają obowiązek działania na rzecz lokalnej społeczności. Władze powiatu na spotkaniu reprezentował członek Zarządu Powiatu Henryk Zawiszowski, a zarazem prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski.

W jej trakcie komendant powiatowy policji podinsp. Rafał Głuch wraz ze swoim zastępcą kom. Dariuszem Waligórą omówili zagadnienia dotyczące nowej inicjatywy policji jaką są debaty odbywające się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Przedstawili sposób funkcjonowania aplikacji mobilnych „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”.
Z kolei zastępca naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Anna Musioł omówiła nowy program pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas”. Obecny na spotkaniu przedstawiciel KP PSP poruszył zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności kampanii społecznej ostrzegającej przez zagrożeniem zatrucia się czadem.
W trakcie dyskusji pojawiły się pytania dotyczące jakie zgłoszenia oraz w jakiej formie winny znaleźć się na mapie zagrożeń, jej skuteczności oraz czasu reakcji na sygnały mieszkańców. Stróże prawa wyjaśniali, że funkcjonowanie tych narzędzi ciągle ewoluuje. Aplikacje stają się coraz lepiej dopracowane, a głos czynnika społecznego przekazywany jest podmiotom odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie i usprawnianie. Spotkania takie stanowią doskonałą okazję do zadawania pytań dotyczących wspólnego bezpieczeństwa w domu, pracy, szkole, przedszkolu. Przyczyniają się do zwiększenia świadomości występujących zagrożeń oraz możliwości zwalczania zjawisk niepożądanych. Dlatego też organizowane będą kolejne debaty.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl