Medale za obronność

  • medale
30 listopada w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla Obronności Kraju. - Myślę, że są to osoby, które w powiecie najbardziej zasłużyły na nie. Dziękuję za wkład pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie - powiedział starosta Henryk Jaroszek wręczając siedmiu osobom medale Za Zasługi dla Obronności Kraju przyznane przez Ministra Obrony Narodowej.
Złoty medal otrzymali: Józef Baranowski pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UG Wyry oraz Stanisław Karpeta były przewodniczący Rady Powiatu, srebrny Kazimierz Adamczyk wójt Ornontowic, Sławomir Bijak wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Adam Putkowski zastępca burmistrza Mikołowa, Henryk Zawiszowski wicestarosta powiatu mikołowskiego, zaś brązowy Barbara Petniakowska, komendant straży miejskiej w Orzeszu.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl