Drugi rok międzypokoleniowego projektu

  • spotkanie_partnerskie
W październiku w siedzibie Stowarzyszenia SEYF we Włoszech odbywało się IV Spotkanie Partnerskie kadry realizatorskiej dwuletniego projektu pt: Teddy Bears in Pairs- e-learning with grandchildren (Misie chodzą parami- e-learning z wnukami) finansowanego ze środków unijnego Programu Erasmus+. Jego koordynatorem jest Powiat Mikołowski, który realizuje projekt wraz z Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku- zaś partnerami są Uniwersytet Ludowy w Ajdovščinie (Słowenia), Stowarzyszenie E- Seniors z Francji, Stowarzyszenie SEYF (Włochy) oraz Fundacja Paisahe Cultural Aranjuez (Hiszpania).

W inaugurującym drugi rok jego wdrażania wzięło udział dziewięć osób reprezentujących instytucje edukacyjne dla osób dorosłych z Polski, Francji, Hiszpanii, Słowenii i Włoch. Konsultacje odbyły się w siedzibie stowarzyszenia SEYF w Lecce oraz urzędzie miasta Andrano, gdzie odbywają się zajęcia międzypokoleniowe w ramach projektu. Gości z pięciu krajów partnerskich powitali burmistrz Mario Accoto oraz rada miasta wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności senioralnej. Goście mogli również osobiście spotkać się z uczestnikami międzypokoleniowych zajęć organizowanych w Andrano, gdzie studenci opowiedzieli o własnych doświadczeniach i planach związanych z tym przedsięwzięciem.

Projekt ten ma wymiar międzypokoleniowy, zrzeszający osoby powyżej 50 lat z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Tworzą oni mieszane grupy, w których znaleźli się zarówno nastolatkowie jak i osoby dorosłe, prowadzą wspólnie kluby oraz grupy e-czytelnictwa.

Projekt ten koncentruje się na podwójnej specjalizacji: po pierwsze, w trakcie spotkań projektowych i mobilności, partnerzy słuchają nawzajem prezentacji i zbierają dobre praktyki i metodologie e-learningu w instytucjach edukacyjnych dla seniorów.

Po drugie, każda instytucja partnerska zrekrutowała po 20 przedstawicieli z każdej grupy docelowej - seniorów i młodych ludzi, połączyła je w pary i wdraża eksperymentalny nowatorski międzypokoleniowy kurs Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) oraz e- piśmiennictwa. Te aktywne grupy docelowe (każdego z partnerów) ustanowiły kontakty internetowe między sobą za pośrednictwem platformy internetowej projektu, czatów i e-mailingu. Dzięki temu tworzone są współpracujące ze sobą środowiska e-nauczania, gdzie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze mogą przyswajać i doskonalić swoje umiejętności interaktywne oraz poszukiwanie innowacji i „dobrych praktyk” w środowisku e- nauki oraz interaktywnej komunikacji.

Edward Dawidowski zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl