Ankietowe badania rolnicze 2018

  • ankiety_rolnicze_2018
Główny Urząd Statystyczny informuje, że na terenie województwa śląskiego będą prowadzone badania ankietowe.
Badania będą prowadzone przez ankieterów - pracowników Urzędu Statystycznego w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych, w sklepach, na targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Zbiorcze wyniki badan wykorzystywane są:
- do podejmowania decyzji ekonomicznych,społecznych i administracyjnych
- w rocznikach,publikacjach tematycznych i analizach statystycznych

Badania będą realizowane przez formularz elektroniczny, wywiad telefoniczny i wywiad bezpośredni.

Główny Urząd Statystyczny gwarantuje poufność udzielanych informacji. Tożsamość ankietera można potwierdzić kontaktując się pod nr tel. 32 77 91 291; 695 255 244 oraz adres e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl