Wyróżnienia za naukę i sport

  • styp-2018
9 marca w starostwie wręczone zostały stypendia Starosty Mikołowskiego przyznawane w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski. Tym razem wyróżnienia te trafiły do 60 uczniów, którzy odebrali je z rąk starosty Henryka Jaroszka.

W uroczystości uczestniczył również wicestarosta Marek Szafraniec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Mrowiec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, a także dyrektorzy szkół, do których stypendyści uczęszczają.

- Po raz kolejny pobity został rekord w liczbie przyznanych stypendiów – mówiła Iwona Smorz wskazując, że najliczniejszą grupą wyróżnionych są uczniowie I LO im. Karola Miarki - 37 osób, dziesięciu to uczniowie II LO im. Witolda Pileckiego, tylu samo stypendystów uczęszcza do ZST w Mikołowie. ZSP w Ornontowicach reprezentowały dwie osoby, zaś łaziskie ZSEiU jedna. Była nią Natalia Krząkała, mikołowska perkusistka znana między innymi z telewizyjnego show "Mam Talent".

Jeśli chodzi o to, za co stypendium zostało przyznane to najliczniejszą, bo aż 46 osobową grupę stanowili uczniowie, których nagrodzono za wyniki w nauce, czyli średnią ponad 5,1.

Za wybitne osiągnięcia w nauce wyróżniono ogółem trzy osoby, zaś za sukcesy sportowe 11 uczniów. W tej ostatniej grupie są między innymi zawodnicy sportów walki, szachiści, tenisiści stołowi czy też osiągający sukcesy w walkach rycerskich i w ujeżdżeniu.

- Jestem dumny z waszych osiągnięć i życzę wam dalszych sukcesów – mówił starosta Henryk Jaroszek zapewniając po raz kolejny, że fundusze na wypłaty stypendiów zawsze znajdą się w budżecie powiatu.

60 uczniów otrzymywać będzie stypendium w kwocie 200 zł wypłacane comiesięcznie do 28 każdego miesiąca począwszy od lutego do lipca 2018 roku. (bj)

Zdjęcia z uroczystości na FB

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl