Stypendia i gwarancje pracy

  • stypendia_gwarancje_pracy
Starosta Henryk Jaroszek oraz wicestarosta Marek Szafraniec w imieniu władz powiatu mikołowskiego oraz Jerzy Janczewski wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej podpisali 4 kwietnia w starostwie porozumienie w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na potrzeby Polskiej Grupy Górniczej.

Zgodnie z nim od września tego roku młodzież, która rozpocznie naukę w ZSEiU kształcąc się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk oraz w branżowej szkole I stopnia ( dawna szkoła zawodowa) w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń będzie mogła liczyć na stypendia przez cały czas nauki oraz gwarancje zatrudnienia po ukończeniu ZSEiU.

- Jeśli chodzi o stypendia, to będzie to 200 złotych wypłacane co miesiąc dla wszystkich uczniów z tych szkół, a przewidujemy, że w każdej klasie znajdzie się po 16 uczniów. Dodatkowo te osoby, które będą miały średnią ocen 4,0 i wyższą otrzymają na koniec roku jednorazową nagrodę w wysokości 1000 złotych – wyjaśnia Anna Jadasz, dyrektor ZSEiU w Łaziskach Górnych, która była obecna na uroczystości podpisania umowy. Prócz niej uczestniczyła również Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz Piotr Dębowski, wicedyrektor ZSEiU.

- Nie jest to pierwsze porozumienie, które Polska Grupa Górnicza podpisuje ze szkołami kształcącymi na potrzeby naszych zakładów wydobywczy. Już wcześniej podobne zawarliśmy z władzami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Rybnikiem, Wodzisławiem Mysłowicami –zaznacza Jerzy Janczewski.

W przypadku powiatu mikołowskiego uczniowie ZSEiU będą odbywali praktyki zawodowe na terenie KWK „Bolesław Śmiały” i głównie w tej kopalni mają w przyszłości znaleźć pracę.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl