Przekaż swój 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Mikołowskiego

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem. Poniżej znajduje się zestawienie organizacji, które są ujęte w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z numerem KRS. Pełen wykaz organizacji znajduje się na stronie: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

1. KRS: 0000042815 STOWARZYSZENIE IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU;
2. KRS: 0000057478 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE MIKOŁÓW;
3. KRS: 0000064561 FUNDACJA PRACOWNICZA PRO - EKO ŁAZISKA GÓRNE;
4. KRS: 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY MIKOŁÓW;
5. KRS: 0000223366 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIKOŁÓW;
6. KRS: 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW. JÓZEFA "JESTEŚMY" MIKOŁÓW;
7. KRS: 0000261946 NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH "DOBRZE URODZENI" MIKOŁÓW;
8. KRS: 0000353992 FUNDACJA "STONOGA" MIKOŁÓW;
9. KRS: 0000016869 MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI "ZMIANA" MIKOŁÓW;
10. KRS: 0000025579 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "GWAREK" ORNONTOWICE;
11. KRS: 0000159623 STOWARZYSZENIE „UŚMIECH” MIKOŁÓW;
12. KRS: 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ;
13. KRS: 0000186577 STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI KLUB HDK PRZY KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” W ŁAZISKACH GÓRNYCH;
14. KRS: 0000324984 FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI;
15. KRS: 0000123861 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "FORTUNA" WYRY;
16. KRS: 0000235589 "RAZEM RAŹNIEJ" ORZESZE;
17. KRS: 0000380907 STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ - KRYSTYN I SYMPATYKÓW;
18. KRS: 0000405119 "RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE";
19. KRS: 0000431376 "PRZYSTANEK SCHRONISKO" MIKOŁÓW;
20. KRS: 0000446170 „FUNDACJA "BRAJLÓWKA" ŁAZISKA GÓRNE;
21. KRS: 0000448977 "ANIMA HUMANA" MIKOŁÓW;
22. KRS: 0000566902 OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE - BOROWEJ WSI;
23. KRS: 0000179050 STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLI DZIECIOM";
24. KRS: 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ MIKOŁÓW;
25. KRS: 0000397684 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU ORZESZE;
26. KRS: 0000537757 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZAWIŚĆ ORZESZE;
27. KRS: 0000646388 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "JEŹDŹCY" MIKOŁÓW;

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl