Podpisanie umowy o współpracy z Powiatem Prahova

  • Prahova
- Jesteśmy częściami krajów o różnej i jakże bogatej historii, tradycji, ale przede wszystkim znajdujemy się w przestrzeni wspólnej Europy, gdzie najwyższymi wartościami są tolerancja, wielokulturowość i szeroko pojęta integracja – mówił starosta mikołowski Henryk Jaroszek zwracają się do gości z powiatu Prahova, Rumunia, którzy od 24 do 27 kwietnia gościć będą w naszym powiecie.
Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Prahova, a Powiatem Mikołowskim, którą podpisali starostowie: Henryk Jaroszek oraz Bogdan Toader. Uczyniono to w obecności sekretarz powiatu Prahova Hermiony Bigiu-Adi, doradcy personalnego starosty Nicolet Sprincenatu, naczelnik wydziału gospodarczego powiatu Prahova Elizy Grecu oraz naczelnika wydziału projektów zewnętrznych - Nicolae Marius.
Ze stronu polskiej obecny był przewodniczący Rady Powiatu Eryk Muszer, wicestarosta Marek Szafraniec, członkowie Zarządu: Joanna Bieniek-Strączek i Henryk Zawiszowski, radny Bogdan Tkocz, skarbnik Danuta Bywalec, sekretarz powiatu Marek Popek oraz naczelnicy wydziałów : Oświaty Kultury i Sportu Iwona Smorz, Promocji i Rozwoju Aleksandra Łataś-Makuch, Informatyki Łukasz Ryguła.
- Dziś oficjalnie wyrażamy wolę współpracy w szerokim zakresie, w szczególności w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki i techniki, kultury i oświaty, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, sportu i turystyki. Przystępujemy do podpisania tego aktu z wiarą i nadzieją, że dzięki niemu wspólnie otwieramy nowe drzwi dla rozwoju naszych społeczności, stwarzamy możliwości wymiany doświadczeń między naszymi samorządami, organizacjami i mieszkańcami. Krok ten podejmujemy dla dobra społeczności naszych powiatów, co jest dla nas priorytetem i głównym celem naszych poczynań – powiedział starosta Jaroszek.
Starosta Bogdan Toader ze swej strony podziękował za tak gorące przyjęcie i wyraził nadzieję na przyszłą wspólną współpracę.
- Choć różnimy się kulturą i tradycjami, to nasze drogi do Europy były podobne. Cóż lepszego może być jak znalezienie partnera na tej drodze. Mam dzieję, że podpisane dziś porozumienie jest małym krokiem za którym pójdą kolejne i nasza współpraca będzie się rozwijać – mówił starosta powiatu Prahova.
O kierunkach rozwoju przyszłych kontaktów mówiono podczas panelu dyskusyjnego, w trakcie którego wskazano główne obszaru, w których oba samorządy mogą współdziałać, realizować wspólne przedsięwzięcia i wzajemnie wymieniać się doświadczeniami. Wskazano tu na możliwość wspólnego uczestnictwa w projektach unijnych, wymianę młodzieży i umowach partnerskich pomiędzy szkołami. Pierwszy krok już został uczyniony i takie wspólne działania realizuje ZSEiU w Łaziskach Górnych z Colegiul National Jean Monnet w Ploiesti w powiecie Prahova uczestnicząc we wspólnym projekcie Kompetencje kluczowe a przyszła kariera finansowanego z programu Erasmus +. W trakcie dyskusji strona rumuńska podkreślała na potrzebę rozwoju kształcenia zawodowe i technicznego, które w ich kraju zostało przez poprzednie lat zaniedbane i obecnie trwa jego odbudowa. Co jest szczególnie ważne w kontekście braku fachowców dla niektórych gałęzi przemysłu, o czy mówił starosta Bogdan Toader wskazując na podobieństwo powiatu Prahova i mikołowskiego, które należą do obszarów wysoko uprzemysłowionych. Prócz ceremonii zawarcia umowy partnerskiej, goście z Rumunii odwiedzili Śląski Ogród Botaniczny, zaś w programie ich wizyty jest również zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Krakowa.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl