DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO PRAWNEJ - WAŻNA INFORMACJA

PUNKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w ORZESZU będzie czynny w dniach 2 i 4 maja 2018 r. w godzinach od 08:00 do 15:30, natomiast 8 i 10 maja 2018 r. od 08:00 do 12:30.

PUNKT w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY w MIKOŁOWIE z siedzibą w ŁAZISKACH GÓRNYCH w dniu 30 kwietnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 08:00 do 12:00.

PUNKT w DOMU KULTURY w GOSTYNI w dniach 2 i 4 maja 2018 r. będzie nieczynny. Dodatkowe godziny otwarcia punktu w dniach: 8 maja od godz. 09:00 do 17:00 oraz 10 i 11 maja 2018 r. w godzinach od godz. 08.00 do 16:00.

W pozostałych punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona zgodnie z harmonogramem.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl