Wybrali logo szkoły

  • logo1
Dwadzieścia prac wpłynęło na konkurs na logo Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych. 17 stycznia poznaliśmy zwycięzców konkursu. Również wtedy oficjalnie zaprezentowano logo szkoły.
- Logo jest pierwszym krokiem, aby szkoła była rozpoznawalna - mówiła jej dyrektor Teresa Kmita-Drenda dodając, iż po połączenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Energetycznych stworzona została nowa placówka jaką jest obecny Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych.
- Konkurs ogłosiliśmy, aby stworzyć znak, który będzie kojarzył się z naszą szkołą, ale również chcieliśmy zaangażować was, naszych uczniów, w życie szkoły - mówiła podczas uroczystości prezentacji nowego znaku graficznego szkoły. Konkurs ogłoszony został 10 grudnia, w proponowanych znakach graficznych można było maksymalnie wykorzystać pięć kolorów, zaś prace miały być złożone zarówno w kolorze jak i formie czarno-białej. Propozycje oceniane były zarówno przez komisję konkursową złożoną z nauczycieli jak i trójki samorządu uczniowskiego. Te dwa gremia wspólnie uznały, iż najlepszą prace stworzył Jakub Lis. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Robert Sikorski (dwie prace), Łukasz Magiera, Wiktor Kamiński i Szymon Bańczyk. Prócz nich swoje prace nadesłali: Jakub Cholewa, Sebastian Grabowski, Rafał Janosz, Dawid Kaczmarek, Marcin Kamiński, Kornel Malcher, Robert Sikorski i Mateusz Rzeszutko. Zwycięzca w nagrodę otrzymał laptop, a pozostali uczestnicy cenne nagrody rzeczowe. W uroczystości prezentacji znaku graficznego tej szkoły uczestniczył starosta mikołowski Henryk Jaroszek, który sprawował patronat nad tym konkursem oraz Jerzy Moryc zastępca dyrektora ds. pracowniczych Elektrowni Łaziska. Wybrane w konkursie logo stanie się oficjalnym znakiem graficznym szkoły wykorzystywanym na wszystkich drukach i wydawnictwach firmowanych przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Odsłonięcia nagrodzonej pracy dokonał starosta Henryk Jaroszek.

Logo szkoły autorstwa Jakuba Lisa.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl