Dąb na Święto Drzewa

  • dab
4 października na terenie orzeskiego Domu Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość zasadzenia dębu, którą zorganizowano w ramach obchodzonego 10 października Święta Drzewa. Święto to zostało włączone w międzynarodową kampanię miliarda drzew dla naszej planety organizowaną pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
- Misją naszego domu jest również dbanie o zachowanie czystego środowiska naturalnego dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dlatego byliśmy jednym z nielicznych jeśli nie jedynym Domem Pomocy Społecznej, który w ubiegłym roku zainaugurował obchody praw zwierząt w Polsce. Od dziewięciu lat, 10 października jest obchodzony jako święto drzewa. Wówczas na całym świecie sadzone są drzewa w intencji pokoju i po raz pierwszy będziemy również sadzić drzewo, które podarował urząd miasta Orzesze. Jest to dąb, który jest przecież symbolem trwałości, szlachetności i długowieczności - mówiła Gabriela Kalinowska – Czakon psycholog Domu Pomocy Społecznej przybliżając sens tego wydarzenia.
Dąb wspólnie zasadzili starosta mikołowski Henryk Jaroszek oraz burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec. Prócz nich w uroczystości uczestniczyli wicestarosta Henryk Zawiszowski, dyrektor PCPR Mirella Banaś, dyrektor DPS Joanna Krajewska, PUP Teresa Miguła oraz orzeskiego Domu Dziecka Agnieszka Kuchna. Tego samego dnia zorganizowany został konkurs plastyczny dla wychowanków tego domu nt: „Jak widzę moje drzewo pokoju”, w którym nagrodzono wszystkich uczestników cennymi nagrodami.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl