Informacje sms o zagrożeniach

  • sisms
Przypominamy o usłudze "SMS o zagrożeniach", uruchomionej przez powiat mikołowski.
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:
  • - zagrożeniach: anomaliach pogodowych (deszcze, śnieżyce, wichury), pożarach, zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego i innych,
  • - utrudnieniach w ruchu drogowym i awariach np. energetycznych, wodociągowych, gazowych lub innych,
  • - konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń,
  • - innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu
Zarejestruj się wysyłając SMS na numer 661 000 112 o treści:

Tak.smi02 Miasto Mikołów
Tak.smi01 Miasto Łaziska Górne
Tak.smi03 Miasto Orzesze
Tak.smi05 Gmina Wyry
Tak.smi04 Gmina Ornontowice

Broszura informacyjna na temat systemu dostępna jest TUTAJ.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl