Święto stróżów prawa

  • swieto_policji_2012
45 funkcjonariuszy policji odebrało awanse na wyższe stopnie. Nadanie wyższych szarż odbyło się 13 lipca w Sali Sesyjnej Starostwa w trakcie obchodów Święta Policji. W uroczystościach uczestniczył starosta mikołowski Henryk Jaroszek, władze miast i gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, zakładów pracy, a przede wszystkim funkcjonariusze policji oraz cywilni pracownicy komendy i komisariatów powiatu mikołowskiego.
W trakcie uroczystości naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach młodszy inspektor Bogusław Kąkol wraz z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie podinspektorem Tomaszem Olesińskim wręczyli 45 policjantom nominacje na wyższe stopnie. Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych nadał odznakę "Zasłużony Policjant" zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu podkom. Krzysztofowi Midziałkowi, zaś zastępca komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie insp. Janusz Sojka otrzymał pamiątkowy medal przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Policjantom wręczone zostały również nagrody starosty mikołowskiego za wzorową postawę oraz odpowiedzialną i aktywną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Otrzymali je policjanci: Dariusz Waligóra, Lucjan Kret oraz Grzegorz Kazienko. Dodatkowo starostwo powiatowe przekazało pieniądze na zakup komputera dla wydziału kryminalnego KPP w Mikołowie. Do grona wyróżnionych dołączyli również czterej stróże prawa, którzy za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie otrzymali nagrody burmistrza Łazisk Górnych. Nie zapominano również o pracownikach korpusu służby cywilnej, z których 24 otrzymało wyróżnienia za wzorową postawę, bardzo duże zaangażowanie w pracy oraz rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Otrzymali ono nagrody przyznane przez burmistrza Mikołowa. Szczególne wyróżnienie za długoletnią służbę i współpracę z władzami miasta Orzesze przekazał komendantowi Komisariatu Policji w Orzeszu podinsp. Piotrowi Gawliczkowi burmistrz Orzesza. Podziękowania w imieniu samorządowców powiatu mikołowskiego złożył starosta. - Chciałbym wam wszystkim podziękować za pracę, za to wszystko, co robicie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego. Myślę, że samorządy naszego powiatu, tak jak do tej pory będą dbały o naszą policję i w ramach swoich możliwości finansowych zawsze będą pomagać - zapewnił Henryk Jaroszek życząc stróżom prawa bezpiecznej pracy. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości funkcjonariusze wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście wzięli udział w festynie rodzinnym. (bj)

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl