Program "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił pilotażowy program "Aktywny samorząd", który zakłada ścisłą współpracę Funduszu z powiatami. Na mocy porozumienia z PFRON Powiat Mikołowski realizuje program indywidualnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Włączenie się powiatu w realizację programu "Aktywny samorząd" ma wpłynąć na aktywizację działań w obszarze integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące obszary wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pomoc w zakupie urządzeń lektorskich i brajlowskich, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Z programu będą mogły skorzystać osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub narządu ruchu z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu pomoc mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wnioski będą przyjmowane od 1 września do 30 września w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8, tel 32 22 44 390; 32 22 44 498. Szczegółowe informacje wraz z drukami wniosków dostępne są na stronie www.pcpr.mikolowski.pl lub www.mikolowski.pl

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl