Stawka większa niż 8 mld

  • stawka
Ruszyła ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Aby trafił pod obrady Sejmu, potrzeba zebrać co najmniej 100.000 podpisów osób popierających projekt.
Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej rozwoju i możliwość wykorzystania kolejnych funduszy europejskich. Ciągłe zmiany legislacyjne są jak zaciągnięty hamulec ręczny dla samorządów. Najpoważniejszym skutkiem nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych będzie zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych, a więc zahamowanie rozwoju Polski.
Samorządy biją na alarm, ponieważ decyzje władz centralnych zaburzyły równowagę finansową gmin, powiatów i województw – tym samym państwa. Co najmniej 8 mld złotych! rocznie tracą polskie samorządy w skutek nieprzemyślanych zmian ustawowych.
Kwota ta dotyczy jedynie tych zmian, których konsekwencje finansowe zostały oszacowane przez instytucje rządowe. W rzeczywistości są one jeszcze większe.
W latach 2005 - 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas realizowanych zadań bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Spowodowało to zachwianie równowagi finansowej samorządów. I ten proces się pogłębia, a jego skutki rząd pozostawił samorządom i społecznościom lokalnym w całej Polsce.
Jednak zagrożone są nie tylko inwestycje. Oprócz spadku inwestycji zagrożona jest bieżąca realizacja zdań własnych gmin, powiatów i województw, czyli obsługa mieszkańców. Dodatkowo, kolejne decyzje władz centralnych powodują nie tylko straty finansowe dla samorządów, ale też powrót do Polski resortowej, przesadnie scentralizowanej, ponieważ decyzje o rozwoju znów będą podejmować urzędnicy w resortach, a nie społeczności lokalne.
Do akcji włączył się również samorząd Powiatu Mikołowskiego.
Chcemy na najbliższej sesji Rady Powiatu przyjąć stanowisko w tej sprawie, jak również uruchamiamy akcję zbierania podpisów osób popierających tę obywatelską akcję.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii "STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MLD" – www.stawka8mld.pl , gdzie dostępne są szczegółowe informacje na temat akcji.
A wszystkich naszych mieszkańców prosimy o poparcie obywatelskiego projektu Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poprzez podpisanie list, z którymi trafią do Państwa wolontariusze podczas lokalnej akcji zbierania podpisów.

Z kolei zainteresowanych pomocą w zbieraniu podpisów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 3248148 – pan Marek Popek, Sekretarz Powiatu - lokalny koordynator akcji.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl