PPP w nowej siedzibie

  • starostwo-foto
Od 1 września Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmienia swoją siedzibę z budynku przy ul. Karola Miarki 7 do siedziby starostwa powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury 4c. Poradnia zajmie pierwsze piętro. - Do swej dyspozycji mamy osiem pomieszczeń wraz z niewielką salką konferencyjną gdzie prowadzić będziemy spotkania i warsztaty z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami. Poradnia stanowić będzie odrębne miejsce, dzięki czemu mamy zapewnioną niezbędną w trakcie badań ciszę i spokój. Bez zmian pozostają numery telefonów, zaś PPP pracować będziemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 - zapewnia Anna Karaśkiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradnia liczy szesnastu pracowników pedagogicznych, którzy pod opieka mają 16 tysięcy dzieci z całego powiatu. Remont i adaptację nowych pomieszczeń sfinansowało starostwo.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl