Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012

Do końca sierpnia internauci mogą głosować na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2012. Realizacja, która otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu, zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. W tym roku na konkurs zgłoszone zostały 43 realizację z 28 gmin, większość z nich dotyczy rekreacji i sportu. Z naszego powiatu w konkursie walczą dwie inwestycje. Mikołów zgłosił Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, zaś Wyry zgłosiły budowę Zagrody Śląskiej wraz z parkingiem i mini amfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej. Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (www.slaskie.pl/npp) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane będą nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu - w październiku br., w trakcie tegorocznych Śląskich Dni Architektury. Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl/npp.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl