Inauguracja w ZSP w Ornontowicach

  • inauguracja2012
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach był gospodarzem powiatowej inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w powiecie mikołowskim. W uroczystości uczestniczyły władze powiatu na czele ze starostą mikołowskim Henrykiem Jaroszkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Lucjanem Smolorzem. Obecni byli również wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Bijak, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Eryk Muszer, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Morawiec, a także dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele duchowieństwa i zakładów pracy. Nie byłoby jednak tej uroczystości bez uczniów i nauczycieli, dla których tego dnia rozpoczął się kolejny rok nauki i pracy. W trakcie uroczystości dyrektor Iwona Smorz nawiązała do historii naszego kraju.

- Pierwsze dni września to szczególny czas w historii naszego narodu. 1 września minęła bowiem 73 rocznica wybuchu II wojny światowej. Choć dzisiaj jesteśmy pełni radości, dobrze pojętej beztroski, cieszymy się swobodą myśli i działań, pamiętajmy o tych, którzy swój los poświęcili dla ojczyzny. Pamiętajmy o Polakach, którzy walczyli na frontach całej Europy za wolność naszą i waszą. Oddajmy cześć milionom rodaków, którzy zginęli podczas walk z okupantem oraz w obozach koncentracyjnych. Kolejna rocznica wybuchu wojny powinna skłonić nas do zadumy, dlaczego ludzie ludziom zgotowali taki los. Patrząc w przyszłość, ufamy, że już nigdy do tego nie dojdzie - mówiła, zaś zwracają się do uczniów przypomniała, iż pierwsze dni września to także wyjątkowy czas dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają kolejny etap swojej edukacji lub następny rok nauki.

- To czas radości, zawiązywania nowych przyjaźni, poznawania nowego środowiska, ale również czas nowych wyzwań i podjęcia trudu uczenia się, którego efektem w przyszłości będzie przystąpienie do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tudzież w 2016 roku kwalifikacje w zawodzie. Od dzisiaj bowiem wprowadza się w systemie edukacji takie zmiany, aby wiedza i umiejętności nabywane w procesie kształcenia, umożliwiały uczniom odnalezienie się na rynku pracy zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami oraz potrzebami lokalnych pracodawców. Mam nadzieję, że nauka w naszej szkole będzie dla was wspaniałą podróżą, w trakcie której pogłębicie dotychczasową wiedzę, odkryjecie wiele jej nieznanych tajników, staniecie się dojrzałymi, pełnymi zapału twórczymi ludźmi - dodała życząc uczniom, rodzicom i nauczycielom optymizmu i zapału w wytyczaniu nowych celów oraz satysfakcji z ich realizacji. Inaugurując nowy rok szkolny starosta Henryk Jaroszek życzył uczniom dobrych wyników w nauce, by w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego mogli się spotkać w dobrych humorach, a ci którzy kończą szkołę, by zdali egzaminy maturalne. Starosta złożył również życzenia nauczycielom i wychowawcom. W części artystycznej uczniowie nawiązali do wydarzeń sprzed 73 lat, ale również zareklamowali swoją szkołę z humorem przypominając kierunku kształcenia oferowane w ornontowickim ZSP.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl