Awansowani na mianowanych

  • awansowani_na_mianowanych_2012
- Zawsze powtarzam, że w naszym powiecie mamy najlepszą kadrę, najlepszych uczniów, najlepsze kierownictwo, a świadectwem tego niech będą również wręczane dziś stopnie awansu zawodowego. Średnia wyników nauczania w naszym powiecie zawsze była lepsza niż w województwie i życzę, żeby w oświacie nasze szkoły były w tej czołówce – mówił starosta Henryk Jaroszek podczas uroczystości wręczenia awansów dwunastu nauczycielom, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się 5 września w Sali Sesyjnej starostwa. Awanse otrzymali: Roman Perczak - I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, Dorota Pawlik i Marek Maculak - II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, Piotr Wypiór, Aleksandra Niczyporuk i Gabriela Olsza - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Agata Szymura, Piotr Dębowski i Krzysztof Marekwia - Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Ewa Tebinka -Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie i Katarzyna Rosik i Aneta Miękina - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie . W trakcie uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie, zaś w uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat mikołowski oraz Krystyna Morawiec, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. (bj)

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl