HCV - skryta epidemia

  • plakat_do_okienka
Od dnia 1 września 2012 r. dla mieszkańców powiatu mikołowskiego dostępne są bezpłatne badania w kierunku wykrycia zakażeń wirusem HCV. Testy można wykonać w wybranych placówkach ochrony zdrowia na terenie powiatu mikołowskiego oraz laboratoriach DIAGNOSTYKA w Katowicach i Tychach. Warunkiem wykonania testu jest okazanie podczas rejestracji do badania dowodu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym stałe zameldowanie na terenie powiatu. Osoby niepełnoletnie w celu przeprowadzenia badania zobowiązane są do przyjścia z rodzicem lub opiekunem. Akcja potrwa do czasu wykorzystania puli testów.

Lista placówek, w których można przeprowadzić badania znajduje się na plakatach i ulotkach oraz na stronie internetowej www.gwiazdanaziei.pl.

Akcja realizowana jest w ramach Programu profilaktyki wczesnego wykrywania zakażenia wirusem HCV "HCV - skryta epidemia" finansowanego z budżetu Powiatu Mikołowskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

Zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby najczęściej przebiega bezobjawowo. Do zakażenia może dojść w trakcie każdego naruszenia ciągłości tkanek, zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i niemedycznych, np. podczas wizyty u kosmetyczki, stomatologa czy w salonie fryzjerskim. Jedynym skutecznym sposobem walki z wirusowym zapalenie wątroby jest wczesne wykrycie zakażenia, poprzez wykonanie prostego badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium. Nieleczone zakażenie tym wirusem może prowadzić do marskości i raka wątroby.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego

Fundacja "Gwiazda Nadziei"

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl