Wręczono stypendia

  • Stypendysci_II_LO
12 września w sali sesyjnej starostwa odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Mikołowskiego. Tym razem stypendia za drugie półrocze roku szkolnego 2011/2012 otrzymało 55 stypendystów. W tym gronie było 27 uczniów, którzy otrzymywać będą 200 zł. wypłacane comiesięcznie do stycznia 2013 roku oraz 28 absolwentów, którym stypendium wypłacono jednorazowo. Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce, za osiągnięcia w nauce np.: udział w olimpiadach przedmiotowych oraz za osiągnięcia sportowe. Tym razem wyróżnienia te otrzymało 32 licealistów, 18 uczniów technikum oraz 5 zasadniczych szkół zawodowych. Z tego 35 to stypendyści nagrodzeni za wyniki w nauce, dziesięciu za osiągnięcia w nauce i tyle samo za osiągnięcia sportowe.

W uroczystości prócz wyróżnionych uczestniczyli starosta mikołowski Henryk Jaroszek, przewodniczący Komisji Edukacji Kultury Sportu i Promocji Rady Powiatu Eryk Muszer, członkowie komisji stypendialnej Janina Szołtysek, Wojciech Spałek, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury Sportu Krystyna Morawiec oraz dyrektorzy szkół, których uczniowie i absolwenci zostali nagrodzeni.

Z I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie stypendia otrzymali:
Za wyniki w nauce: Katarzyna Czagien, Jakub Jamontt, Estera Bojdoł, Kinga Matros, Anna Świetlik, Patryk Żmijewski, Dominika Musialik, Magdalena Matuszek, Sandra Siury, Magdalena Szymczak, Samuel Czmok, Joanna Spyra, Katarzyna Dziduch, Kamila Korzec, Klaudia Turenkow, Monika Falkus, Adam Kajstura, Aleksandra Krzesiak,Tomasz Nocoń, Anna Pietras, Martyna Piwowarczyk, Weronika Regulska.
Za osiągnięcia w nauce: Diana Tyrna, Daniel Renat, Artur Fityka.
Za osiągnięcia sportowe: Karolina Trendota, Bartosz Muszer, Artur Walasz, Magdalena Klenart.

Z II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie stypendia otrzymali :
Za wyniki w nauce: Martyna Kulpeksza
Za osiągnięcia w nauce: Bartłomiej Nowicki
Za osiągnięcia sportowe: Klaudia Jędrzejewska

Z Zespołu Szkół Technicznych stypendia otrzymali:
Za wyniki w nauce: Beata Błotko, Damian Falkiewicz, Michał Grzegorczyk, Robert Krupa, Krzysztof Paszek, Dawid Poloczek.
Za osiągnięcia w nauce: Grzegorz Lach, Rafał Pająk,Adam Stalica, Grzegorz Spernol.
Za osiągnięcia sportowe: Michał Krętosz, Paweł Krzak,Wojciech Hernas.

Z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych stypendia otrzymali:
Za wyniki w nauce: Daniel Siupka, Sebastian Siedlaczek, Grzegorz Mazur, Mateusz Bojdoł, Mateusz Warzecha.
Za osiągnięcia w nauce: Jakub Cholewa, Tomasz Dobrzyński.

Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach stypendia otrzymali :
Za wyniki w nauce: Adrian Zając
Za osiągnięcia w nauce: Magdalena Maria Profaska
Za osiągnięcia sportowe: Paweł Czempiel.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl