Obchody 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

  • dps_35_lat_3
35 lat działalności Domu chcieliśmy uczcić w szczególny sposób, dlatego przygotowań do jubileuszu było co niemiara. Wszyscy staraliśmy się, aby ta uroczystość wypadła okazale i była radosnym przeżyciem dla całej społeczności Domu - dla mieszkańców i pracowników.
Pierwsza część obchodów jubileuszu 35-lecia Domu Pomocy Społecznej odbyła się już dnia 28.09.2012, a były to integracyjne warsztaty plastyczne pt: "Mój dom, moje miejsce". W zajęciach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Orzeszu oraz mieszkańcy Domu. Wykonane prace zostały wystawiane i zaprezentowane w dniu uroczystych obchodów.
Główne obchody jubileuszu 35-lecia miały miejsce 19 października 2012 roku i rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele NNMP w Orzeszu. Następnie wszyscy zaproszeni goście przenieśli się do PUS w Ornontowicach.
Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie zasłużonym pracownikom Domu odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę wręczył Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicewojewoda Stanisław Dąbrowa, Starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Jaroszek, wicestarosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Zienc, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Powiatu Mikołowskiego, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej, sponsorzy, pracownicy i mieszkańcy oraz osoby, które współpracują z Domem od wielu lat.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady prelegentów. Swoją wiedzą, doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie podzielili się, ksiądz Henryk Centner, radca prawny Jan Fiszer, oraz dr Aleksander Mańka, dyrektor Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Piękne podziękowania wygłosili również mieszkańcy Domu, którzy dziękowali wszystkim pracownikom za troskę i poświęcenie na rzecz podopiecznych.
Dyrektor DPS Jadwiga Krajewska dziękowała wszystkim osobom, które przyczyniają się do pomocy i rozwoju Domu.
W trakcie uroczystości wręczono statuetki Przyjaciela Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz wyróżnienia dla instytucji stale współpracujących. Po licznych życzeniach, gratulacjach i wspomnieniach, wszyscy mieliśmy okazję posłuchać koncertu zespołu Lothar Dziwoki, który swoją wspaniałą muzyką porwał wszystkich do tańca.
Kolejną częścią obchodów jubileuszu jest wieczornica pt.: „Wspomnień czar”, podczas której mieszkańcy i pracownicy będą mogli wspominać dawne chwile związane z domem.
Zakończeniem uroczystości 35-lecia Domu Pomocy Społecznej będzie wystawa fotograficzna grupy eF oraz grupy fotograficznej „Format”, działającej w naszym Domu. Członkowie obu grup w obiektywie uwiecznili wszystkie wspomnienia i chwile związane z jubileuszem, który na długo pozostanie w naszych sercach.

Joanna Skorodzień DPS Orzesze

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl