Spotkanie Komitetów Partnerskich

  • skp2012_1
Od 18 do 20 października w naszym powiecie gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Neuss na czele z wicestarostą Jurgenem Steinmetzem oraz szefem Komitetu Partnerskiego Franzem-Jozefem Radmacherem. Obecni byli również byli starostowie Powiatu Neuss: Klaus-Dieter Salomon oraz Dieter Patt.
W trakcie wizyty gości z Niemiec mogli zobaczyć nowe obiekty sportowe na terenie Mikołowa, szpital powiatowy czy modernizującą się siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Odbyło się również spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, w trakcie którego przedstawiono informacje na temat wymiany młodzieży pomiędzy tą placówka a szkołą partnerską z Neuss. Delegacja z Niemiec miała również okazję brać udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Najważniejsze w perspektywie dalszej współpracy rangę miało spotkanie Komitetów Partnerskich obydwu powiatów. W jego trakcie podsumowano dotychczasowe działania chociażby organizację międzynarodowych obozów młodzieżowych czy wyjazdów skierowanych do członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Rozmawiano także o możliwościach odbywania praktyk zawodowych i staży przez uczniów szkół technicznych z obydwu powiatów, zarówno w polskich jak i niemieckich firmach. Możliwość organizacji imprez sportowych z udziałem drużyn z Powiatu Neuss i Mikołowskiego, obecność twórców w imprezach organizowanych na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz Neuss. Ważną kwestią poruszoną w trakcie debaty było wspólne uczestnictwo w projektach unijnych. (bj)
Zdj. Vikapat

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl