"Tydzień Kariery"

  • dress
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbył się pod hasłem "Praca: zawód czy kompetencje?" W Powiecie Mikołowskim obchodzony był w dniach 15-19 października W tym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zorganizował cykl spotkań dotyczących usług i instrumentów rynku pracy, z których mogą korzystać osoby bezrobotne oraz pracodawcy. - W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co przekłada się na ilość składanych w urzędzie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Podczas obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych mieli możliwość wzięcia udziału w prelekcji na temat wyboru zawodu, a osoby z niepełnosprawnością w zajęciach aktywizacyjnych "Metody poszukiwania pracy" - powiedziała Teresa Miguła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie.
W okresie tym odbyły się również spotkania dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, wizażu i dress codu (na zdj), rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy predyspozycji zawodowych. PUP

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl