Zawiadomienie

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2012 Rady powiatu Mikołowskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych, ul. Staszica 4. Konsultacje społeczne w powyższej sprawie rozpoczną się w dniu 22.11.2012 r., a zakończą w dniu 07.12.2012 r. Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej starostwa www.mikolowski.pl w zakładce "Konsultacje społeczne".
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Alicja Lisiecka - Kierownik Biura Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl