Nowy plac zabaw

  • plac_zabaw
Najmłodsi uczniowie Szkoły Specjalnej nr 2 w Mikołowie mają bezpieczny plac zabaw!

Uroczyste otwarcie placu odbyło się w czwartek, 29 listopada 2012r. Po długich oczekiwaniach uczniowie dostali do dyspozycji mały, funkcjonalny oraz bezpieczny plac zabaw, dzięki IV edycji rządowego programu "Radosna szkoła" oraz wsparciu organu prowadzącego. Uroczystość w naszej szkole uświetnili, dostojni goście Wicestarosta Henryk Zawiszowski, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Krystyna Morawiec oraz naczelnik Wydziału Mienia Grażyna Sarnes. Właśnie oni przecięli symboliczną wstęgę, otwierając plac zabaw.

Powstał aby dzieciom klas młodszych umożliwić podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach i służyć do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć. Wyposażony jest w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie oraz kolorowe huśtawki. Urządzony z zastosowaniem nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami. Zagospodarowano także pozostały teren zielenią.

Z naszego placu zabaw mogą korzystać dzieci z okolicy, dzięki czemu stanie się on miejscem spotkań rodzinnych, kreując właściwy sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Dyrektor szkoły wypisał wniosek do organu prowadzącego, który to Starostwo Powiatowe w Mikołowie pozytywnie zaopiniowało, jednocześnie współfinansując i zajmując się techniczną strona przedsięwzięcia. Prace trwały w okresie od czerwca do września. Nadzór techniczny z ramienia MEN oficjalnie odebrał „Plac zabaw” 22.11.2012 r. i w ten pozwolił na otwarcie i korzystanie z tego miejsca przez uczniów szkoły.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl