Aktualności

Godziny urzędowania 12 lutego 2018 r.

W dniu 12 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wydarzenia tygodnia 28.01.2018 - 03.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie i pustostanu (na terenie Mikołowa).
Jedenaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, otwarcie mieszkania (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, drzewo pochylone nad drogą (na terenie Orzesza); wypadek drogowy, kolizja drogowa (na terenie Ornontowic); pomoc medyczna (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy, zabezpieczenie lądowiska LPR (na terenie gminy Wyry).
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego: W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały czternaście przypadków kradzieży, w tym sześć przypadków kradzieży z włamaniem i dwa przypadki kradzieży pojazdów (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Ujawniono ponadto trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

JPK_VAT i profil zaufany eGO

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zaprasza na szkolenie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przy ul. Hubera 4.

W dniach od 14 do 23 lutego 2018r. uruchomiony zostanie samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzedsiebiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące składania JPK_VAT.

Dodatkowo, w dniach 17 i 24 lutego 2018r. (tj. w soboty) od godziny 9.00 do godziny 13.00 w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie czynny będzie punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powialu Mikolowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" dostępne są pod adresem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/ogloszenia/obwieszczenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych.html.

Godziny urzędowania 5 lutego 2018 r.

W dniu 5 luty 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku - konkurs ofertZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r , poz. 1817 z póź. zmn.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania:

prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 21.01.2018 - 27.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: domu jednorodzinnego (na terenie Orzesza).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, pomoc Pogotowiu (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Łazisk Górnych); kolizja drogowa (na terenie Ornontowic); wypadek drogowy (na terenie Gostyni).
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Ujawniono trzy inne przestępstwo kryminalne oraz jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl