Aktualności

Wydarzenia tygodnia 12.11.2017 - 18.11.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: sadzy w kominie, pustostanu oraz mieszkania (na terenie Mikołowa), sadzy w kominie (na terenie Gostyni).
Trzynaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, wypadek kolejowy (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Wyr); drzewo wsparte na przewodach elektrycznych (na terenie Gostyni); zanieczyszczenia na jezdni, kolizja drogowa, zwisający konar (na terenie Orzesza); zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Ornontowic); kot na drzewie (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono jeden przypadek rozboju (ustalono jednego podejrzanego) oraz zgłoszono cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Miały również miejsce trzy wypadki drogowe, w wyniku których trzy osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzech sprawców, w tym jednego nietrzeźwego kierującego.

Godziny otwarcia Starostwa

4 grudnia 2017 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach od 8.00 do 15.00.

Kondolencje

Punkt nieodpłatnej pomocy prawne w Starostwie Powiatowym - godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie otwarty od 8.00 do 15.00. Natomiast w dniu 29 listopada (środa) od 9:00 do 15.00.

Godziny urzędowania Starostwa w poniedziałki

W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ AWARIĄ SYSTEMU CEPIK, DYŻURY NA SALI OBSŁUGI STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE, KTÓRE PRZYPADAJĄ W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 15.00 – 18.00 ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY i ZAPRASZAMY W GODZINACH 8.00 - 15.00

Wyniki otwartego konkursu ofert - bezpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Mikołowskiego na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 t.j.) zawiadamia, że: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ogłoszony na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017, poz. 1868 t.j.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255 t.j.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1817 t.j.) został rozstrzygnięty.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 121 451,76 zł. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 60 725,88 zł, tj. 5 060,49 zł miesięcznie.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej powiatu mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 30.11.2017 r. do 13.12.2017 r.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Danuta Bywalec – skarbnik powiatu.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl