Aktualności

Godziny urzędowania Starostwa w poniedziałki

W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ AWARIĄ SYSTEMU CEPIK, DYŻURY NA SALI OBSŁUGI STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE, KTÓRE PRZYPADAJĄ W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 15.00 – 18.00 ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY i ZAPRASZAMY W GODZINACH 8.00 - 15.00

Wyniki otwartego konkursu ofert - bezpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Mikołowskiego na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817 t.j.) zawiadamia, że: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ogłoszony na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017, poz. 1868 t.j.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255 t.j.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1817 t.j.) został rozstrzygnięty.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru ofert złożonych przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 121 451,76 zł. Kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 60 725,88 zł, tj. 5 060,49 zł miesięcznie.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej powiatu mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 30.11.2017 r. do 13.12.2017 r.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Danuta Bywalec – skarbnik powiatu.

Podziękowanie dla Samorządu oraz Mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

Burmistrz Brus Witold Ossowski przekazał na ręce Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Adam Lewandowskiego podziękowania za pomoc udzieloną mieszkańcom tej miejscowości, którzy w największym stopniu odczuli skutki katastrofalnej nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszła nad tą częścią województwa pomorskiego.
Przypomnijmy, że na sierpniowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu 15 tys. złotych na rzecz gminy Brusy. Jak powiedział starosta Henryk Jaroszek nie jest to może wielka kwota, ale ważny jest gest i pokazanie, że samorządy powinny się wspierać, reagować na takie kataklizmy i pomagać mieszkańcom.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

  • wykrzyknik
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie informuje mieszkańców naszego powiatu, że tak jak w całej Polsce istnieją w naszym wydziale utrudnienia i problemy w załatwianiu spraw obywateli w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jest to związane z uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji nowego systemu CEPIK 2.0, na którego działanie nie mamy wpływu, gdyż jest zarządzany centralnie.
W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich klientów wydziału komunikacji za powstałe utrudnienia, równocześnie zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

Godziny urzędowania Starostwa w dn. 20.11

W dniu 20 listopada 2017 roku sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna od godzinach 8.00 do 15.00.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stornie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 22.11.2017r. do 05.12.2017r.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Edward Przybysz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl