Aktualności

Wydarzenia tygodnia 18.02.2018 - 24.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: sadzy w kominie (na terenie Ornontowic).
Dziewięć interwencji na terenie powiatu dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: otwarcie mieszkania na prośbę Policji, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, otwarcie mieszkania na prośbę Policji, zanieczyszczenia na jezdni, kot na drzewie (na terenie Orzesza); kot na dachu (na terenie Łazisk Górnych), wypadek drogowy (na terenie Ornontowic).
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono jeden przypadek rozboju (ustalono dwóch podejrzanych) oraz dwa inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych). Miały miejsce dwa wypadki drogowe w wyniku których cztery osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców, w tym jednego nietrzeźwego kierowcę.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020".

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.

Godziny urzędowania 26 lutego 2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 16 lutego 2018 r.

W dn. 16 lutego 2018 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z obrotem odpadami, prowadzonym niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz możliwością przeprowadzenia skutecznej i rzetelnej kontroli przedsiębiorców funkcjonujących w tej sferze.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 11.02.2018 - 17.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).
Dziewięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomiar stężenia tlenku węgla, potrącenie pieszego, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, pomiar stężenia tlenku węgla (na terenie Wyr); potrącenie pieszego, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Zgłoszono również trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców.

Godziny urzędowania 19 lutego 2018 r.

W dniu 19 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikolowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" w załączeniu.

strona www konsultacji:
www.konsultacje.mikolowski.pl

Wydarzenia tygodnia 04.02.2018 - 10.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pożaru: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa). Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomiar tlenku węgla, zalane mieszkanie, złamana gałąź nad chodnikiem (na terenie Mikołowa); kolizja samochodowa, potrącenie pieszych (na terenie Orzesza), kolizja samochodowa, pomiar tlenku węgla (na terenie Łazisk Górnych)
Ponadto pięć zgłoszeń okazało się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne. Zgłoszono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl