Aktualności

Badanie - Studium Transportowe

Na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl dostępne jest badanie w formie ankiety dla osób korzystających z usług komunikacji miejskiej na terenie naszej - śląskiej - aglomeracji. Anketa dostępna jest pod adresem:
http://badania.pbs.pl/studiumtransportowe.pg

Wydarzenia tygodnia 01.10.2017 - 07.10.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: piwnicy, łąki (na terenie Łazisk Górnych).
Osiemnaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo na drodze, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); drzewo na drodze, zanieczyszczenia na jezdni, pomoc Policji przy otwarciu mieszkania (na terenie Łazisk Górnych); drzewo na drodze, dostarczenie agregatu prądotwórczego (na terenie Orzesza); drzewo na drodze (na terenie Ornontowic).
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dziewięć przypadków kradzieży (wykryto jeden i ustalono jednego podejrzanego), w tym dwa przypadki kradzieży pojazdu.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Zgłoszono również cztery przypadki innego przestępstwa kryminalnego (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ośmiu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 24.09.2017 - 30.09.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: filtra powietrza w kopalni doświadczalnej „Barbara” (na terenie Mikołowa) oraz nieużytków rolnych (na terenie Wyr).
Szesnaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: alarm monitoringu pożarowego, zanieczyszczenia na jezdni, lądowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Orzesza); drzewo na drodze, próba samobójcza, zanieczyszczenia na jezdni, zalana piwnica (na terenie Łazisk Górnych).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały osiem przypadków kradzieży (wykryto dwa i ustalono czterech podejrzanych), w tym dwa przypadki kradzieży pojazdu oraz jedną kradzież z włamaniem.
Zgłoszono również jeden przypadek innego przestępstwa kryminalnego (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 17.09.2017 - 23.09.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa i Orzesza) oraz samochodów (na terenie Mikołowa i Orzesza).
Dwadzieścia dwie interwencje na terenie powiatu dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, drzewo na drodze, zalana posesja, uszkodzony dach, pompowanie wody z zalanego terenu, otwarcie mieszkania na prośbę Policji, monitoring pożarowy, zabezpieczenie biegu ulicznego (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, zalana piwnica (na terenie Orzesza); wypadek drogowy, otwarcie garażu na prośbę Policji, zanieczyszczenia na jezdni, zalana piwnica (na terenie Łazisk Górnych), otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Ornontowic), zalana piwnica (na terenie Wyr), drzewo na drodze (na terenie Gostyni).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży (wykryto i ustalono jednego podejrzanego), w tym jedną kradzież pojazdu.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Ujawniono jedno przestępstwo gospodarcze (zatrzymano i aresztowano dwie osoby). Zgłoszono również dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych - program współpracy z NGO 2018

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych - program współpracy z org.pożytku publicznego na rok 2018

Dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Wygraj z Boreliozą – druga edycja

Zorganizowany przez starostwo powiatowe a realizowany przez Centrum Zdrowia program bezpłatnych badań Wygraj z Boreliozą cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. W efekcie limit badań wyczerpał się już po kilku dniach. Dlatego też Zarząd Powiatu podjął decyzję o kontynuacji programu. Jego druga edycja realizowana będzie na przełomie października i listopada. Jest on skierowany do mieszkańców powiatu mikołowskiego i finansowany z budżetu powiatu mikołowskiego.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl