Aktualności

Wydarzenia tygodnia 10.09.2017 - 16.09.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w dwudziestu dwóch interwencjach, które dotyczyły miejscowych zagrożeń.
Zaistniałe zdarzenia to: oberwana rynna, drzewo na jezdni, wypadek drogowy, nadłamany konar drzewa (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, konar drzewa na przewodach telekomunikacyjnych, drzewo na jezdni (na terenie Orzesza); usuniecie drzewa na prośbę pogotowia gazowego, drzewo na jezdni, nadłamane konary drzew w parku, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Łazisk Górnych).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży.
Zgłoszono również dwa inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 03.09.2017 - 09.09.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: opony w samochodzie dostawczym (na terenie Mikołowa).
Dwanaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zabezpieczenie imprezy masowej „Dni Mikołowa”, wypadek drogowy, drzewo przy jezdni, zabezpieczenie zbiorników niewiadomego pochodzenia (na terenie Mikołowa); konar drzewa na przewodach telekomunikacyjnych, złamane drzewo na drodze, zanieczyszczenia na jezdni, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Orzesza); wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni oraz zabezpieczenie terenu (na terenie Łazisk Górnych).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dziesięć przypadków kradzieży (wykryto i ustalono trzech podejrzanych), w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.
Miał miejsce jeden rozbój (wykryto jednego i ustalono dwóch podejrzanych).
Zgłoszono również trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych) oraz jedno przestępstwo narkotykowe (ustalono jednego podejrzanego), Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzynastu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 27.08.2017 - 02.09.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu trzech pożarów: budynku gospodarczego, słupa telekomunikacyjnego (na terenie Mikołowa); pustostanu (na terenie Łazisk Górnych).
Trzydzieści sześć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, otwarcie mieszkania na prośbę Policji, niebezpieczny przedmiot na krawędzi dachu (na terenie Mikołowa); drzewo na jezdni, zalana droga (na terenie Łazisk Górnych); uderzenie pioruna w budynek wielorodzinny, otwarcie mieszkania na prośbę Policji, wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza).
Pozostałe interwencje związane były z usuwaniem gniazd owadów na terenie całego powiatu.
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży.
Zgłoszono również siedem innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono sześciu podejrzanych). Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 20.08.2017 - 26.08.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pięciu pożarów: samochodów, trawy (na terenie Mikołowa i Łazisk Górnych); lasu (na terenie Orzesza); zarośli (na terenie Wyr).
Trzydzieści osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, kot na drzewie, zwisający konar (na terenie Mikołowa); pomoc lokatorom w otwarciu mieszkania, konar drzewa na jezdni (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza); zabezpieczenie uszkodzonego dachu budynku (na terenie Ornontowic).
Pozostałe interwencje związane były z usuwaniem gniazd owadów na terenie całego powiatu.
Ponadto trzy zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży.
Zgłoszono również trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych). Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziesięciu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Zawiadomienie o konsultacjach:w sprawie ustalenia wysokości stawek za usunięcie pojazdu z drogi

Zawiadomienie o konsultacjach:w sprawie ustalenia wysokości stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

www.konsultacje.mikolowski.pl

Porozumienie z JSW

13 września w siedzibie starostwa podpisano umowy pomiędzy władzami powiatu mikołowskiego, a przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kwestii organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW S.A. dla absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, kształcących się w klasach o specjalnościach górniczych.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie szczegółowych warunków umorzenia

ZAWIADOMIENIE

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl