Aktualności

Godziny urzędowania Starostwa w dn. 20.11

W dniu 20 listopada 2017 roku sala obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna od godzinach 8.00 do 15.00.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stornie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 22.11.2017r. do 05.12.2017r.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Edward Przybysz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Wydarzenia tygodnia 05.11.2017 - 11.11.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: skrzynki elektrycznej na klatce schodowej, kosza na śmieci (na terenie Mikołowa) oraz plastikowych kontenerów (na terenie Wyr)
Dziesięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, pomoc Policji w zepchnięciu samochodów na pobocze po kolizji drogowej, pochylone drzewo (na terenie Mikołowa), ulatniający się gaz po uderzeniu przez pojazd w skrzynkę przyłącza gazu, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Wyr), drzewo na jezdni, zwisający ze słupa drut stwarzający zagrożenie dla pojazdów, pochylone drzewo (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych), w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono również trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców, w tym jednego nietrzeźwego kierowcę.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 9 listopada 2017 r.

W dn. 9 listopada 2017 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z tym, że gmina -występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej - nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to o tyle kłopotliwe, że decyzje te często wywołują określone skutki dla jst jako właściciela lub też w przypadku spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych bezpośrednio wpływają na finanse, jak i majątek gminy.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 29.10.2017 - 04.10.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: lampy oświetlenia ulicznego (na terenie Mikołowa), piwnicy (na terenie Orzesza).
Sześćdziesiąt jeden interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: potrącenie pieszego, kolizja drogowa, niedrożny przepust, wypadek drogowy (na terenie Mikołowa), zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Wyr), pomoc policji w oświetleniu miejsca zdarzenia, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza). Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania skutków nawałnicy na terenie całego powiatu.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały osiem przypadków kradzieży (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych), w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem i jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Zgłoszono jeden przypadek gwałtu (ustalono dwóch podejrzanych), ujawniono jeden przypadek przestępstwa narkotykowego (ustalono jednego podejrzanego) oraz zgłoszono trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Miały również miejsce dwa wypadki drogowe, w wyniku których dwie osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano jedenastu sprawców, w tym jednego nietrzeźwego kierującego.

Wtorki z JPK_VAT - szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź, a dowiesz się więcej.

Pobierz broszurę informacyjną.

Wydarzenia tygodnia 22.10.2017 - 28.10.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: samochodu (na terenie Orzesza).
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo na drodze, zanieczyszczona jezdnia, pomiar tlenku węgla (na terenie Mikołowa); pochylone drzewo nad drogą (na terenie Orzesza); zanieczyszczona jezdnia (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży (wykryto dwa i ustalono trzech podejrzanych), w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna. Zgłoszono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto jeden przypadek i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwunastu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Godziny urzędowania Starostwa w dn. 13.11

Sala obsługi interesantów w dniu 13.11.2017 r. czynna od 8.00 do 15.00

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl