Aktualności

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w DOMU KULTURY w GOSTYNI

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zawiadamia, że w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029".

Pełna treść obwieszczenia

Przekaż swój 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Mikołowskiego

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem. Poniżej znajduje się zestawienie organizacji, które są ujęte w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z numerem KRS. Pełen wykaz organizacji znajduje się na stronie: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Czytaj więcej...

Stypendia i gwarancje pracy

  • stypendia_gwarancje_pracy
Starosta Henryk Jaroszek oraz wicestarosta Marek Szafraniec w imieniu władz powiatu mikołowskiego oraz Jerzy Janczewski wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej podpisali 4 kwietnia w starostwie porozumienie w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na potrzeby Polskiej Grupy Górniczej.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 25.03.2018 - 31.03.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pięciu pożarów: sadzy w kominie, śmietnika (na terenie Mikołowa); trawy, krzewów (na terenie Orzesza).
Dziewięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: sarna w stawie, wypadek drogowy, monitoring pożarowy (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Orzesza); zwisający stelaż po bocianim gnieździe, chlor w sieci kanalizacyjnej (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy (na terenie Wyr).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dziewięć przypadków kradzieży, w tym cztery przypadki kradzieży z włamaniem i jeden przypadek kradzieży pojazdu (wykryto jeden i ustalono trzech podejrzanych).
Ujawniono jedno przestępstwo gospodarcze oraz cztery inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwunastu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Życzenia WielkanocnePełnych zdrowia, radości i spokoju
Świąt Wielkanocnych,
miłego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz wiosennego optymizmu i energii
życzą


Przewodniczący Rady Powiatu
Eryk Muszer
Starosta Mikołowski
Henryk Jaroszek

Wydarzenia tygodnia 18.03.2018 - 24.03.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu ośmiu pożarów: sadzy w kominie, samochodu ciężarowego, śmietnika i trawy (na terenie Mikołowa); domu jednorodzinnego (na terenie Ornontowic); sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomiar tlenku węgla, pomoc medyczna, kolizja drogowa (na terenie Mikołowa); zabezpieczenie beczek z substancją niewiadomego pochodzenia (na terenie Łazisk Górnych); konar drzewa na jezdni (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek kradzieży.
Odnotowano również sześć innych przestępstw kryminalnych (wykryto czterech i ustalono sześciu podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano jedenastu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl