Ogłoszenia

14 sierpnia - Informacja dla Interesantów

Informujemy iż w dniu 14 sierpnia 2017 roku Sala Obsługi będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00

Otwarty konkurs ofert: program zdrowotny Wygraj z boreliozą

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Wygraj z boreliozą”.

Czytaj więcej...

Badanie AKR

Badanie AKR ulotka

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego:

Czytaj więcej...

Powiadomienie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 08.02.2012 roku została przekroczona na stacjach w Żywcu. Wodzisławiu, Sosnowcu, Rybniku (1 doba) wartość 200 µg/m3 (dla doby - próg alarmowy) pyłu zawieszonego PM10 będąca progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Czytaj więcej...

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl