9.5 POKL

W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że z dniem 1 października 2012r. rusza realizacja projektu pt. "@mbasadorzy języków obcych w powiecie mikołowskim"


Realizatorzy:
- Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)
- Powiat Mikołowski (Partner)


Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu znajomości języków obcych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. - 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania przewidziane w projekcie:
- Przeprowadzenie 28 godzin warsztatów językowych dla każdej z 4 grup
- Przeprowadzenie 12 godzin spotkań konwersacyjnych (tea time) dla każdej z 4 grup
- Stworzenie i wykorzystywanie w czasie nauki języka platformy internetowej (e-learningowej)
- Kontakty z native speakerami za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype)
- Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników warsztatów spotkań wyposażony zostanie w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że z dniem 1 października 2012r. rusza realizacja projektu pt. „@mbasadorzy nowych technologii w powiecie mikołowskim”


Realizatorzy:
- Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)
- Powiat Mikołowski (Partner)

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców gmin.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. - 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania przewidziane w projekcie:
- Przeprowadzenie 40 godzin zajęć komputerowych dla każdej z 4 grup (5 paneli o różnej tematyce, każdy po 8 h na grupę)
- Stworzenie i wykorzystywanie w czasie zajęć platformy internetowej (e-platforma)
- Zorganizowanie edukacyjnego warsztatu terenowego
- Zorganizowanie konkursu „Życie z pasją”
- Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników zajęć wyposażony zostanie w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".