Dla niepełnosprawnych

Karty Parkingowe

Powiatowy Zespoł ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a - pokój 151 wejście C
czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w miesiącu grudniu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. od 8:00 do 13:00
z przerwą w godz. od 10:00 do 10:15.
Harmonogram na 2018 r.
8 i 22 stycznia; 12 i 26 lutego; 12 i 26 marca;
9 i 23 kwietnia; 14 i 28 maja; 11 i 25 czerwca;
9 i 23 lipca; 13 i 27 sierpnia; 10 i 24 września;
8 i 22 października; 12 i 26 listopada; 3 i 17 grudnia

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Punkt obsługi klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynne będzie co drugi i czwarty PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA (W GRUDNIU: pierwszy i trzeci PONIEDZIAŁEK)
W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00
(PRZERWA 10:00-10:15)

Styczeń 8 i 22 , Luty 12 i 26 , Marzec 12 i 26, Kwiecień 9 i 23, Maj 14 i 28, Czerwiec 11 i 25, Lipiec 9 i 23, Sierpień 13 i 27 , Wrzesień 10 i 24, Październik 8 i 22 , Listopad 12 i 26, Grudzień 3 i 17.
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU telefon: 32 42 37 202 – Rybnik telefon: 32 32 48 130 - Mikołów

Zmiana siedziby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że z dniem 2 stycznia 2017 r. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na ul. Chrobrego 39.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPENOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W MIKOŁOWIE
Telefon: 32 32-48-130


DYŻURY
OD GODZINY 8.00 DO 11.00
W DNIACH:

  • 22 sierpnia 2017 r.
  • 12 września 2017 r.
  • 26 września 2017 r.
  • 10 październik 2017 r.
  • 24 października 2017 r.
  • 14 listopada 2017 r.
  • 28 listopada 2017 r.
  • 12 grudnia 2017 r.

Powiaty otrzymają więcej pieniędzy na rehabilitację

Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Z tym jednak mogą być problemy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj więcej...

Wnioski o karty parkingowe będzie można składać w siedzibie Starostwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Mikołowskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Możliwość taka powstała dzięki staraniom i uzgodnieniom Starosty Mikołowskiego z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Czytaj więcej...

Niepełnosprawne dzieci bez ulgi

Rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi potomkami, nie mają prawa do odpisu – czytamy w Rzeczpospolitej

Czytaj więcej...