Więcej czasu na wyrobienie nowej karty parkingowej

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność dokumenty pozwalające na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna
Nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) mają przygotować posłowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, której prezydium podjęło decyzję w tej sprawie. Obecnie jej przepisy przewidują, że karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. zachowają ważność do 30 listopada 2014 r. Osoby, które chcą po tym terminie dalej zatrzymywać samochód na kopercie, muszą więc wyrobić nowy dokument. Jednak większość z nich musi jeszcze wcześniej złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które będzie zawierało odpowiednie wskazania do posiadania karty parkingowej.
- Z informacji, które do nas docierają, wynika, że konieczne jest wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2015 r., bo do tej pory do powiatowych zespołów zgłaszało się mało osób. Uzasadnione są więc obawy, że mogą nie zdążyć uzyskać nowej karty na czas – wyjaśnia Sławomir Piechota, poseł PO, przewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny.

Źródło: Gazeta Prawna