Z psem przewodnikiem do autobusu

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie realizacji prawa osób niewidomych do dostępu do środków transportu wraz z psem przewodnikiem

Osoby niepełnosprawne w skargach kierowanych do Rzecznika wskazują na przypadki nierespektowania przez prywatnych przewoźników wykonujących przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym, prawa osób niewidomych wstępu do środka transportu wraz z psem przewodnikiem. Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających, powzięła wątpliwość, czy istnieją skuteczne mechanizmy prawne, które gwarantują osobom niepełnosprawnym realizację ich uprawnień. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej i środków transportu wraz z psem przewodnikiem było bardzo istotną zmianą, która nie tylko przyczyniła się do podniesienia komfortu życia osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim znacząco zmniejszyła ich poczucie społecznego wykluczenia. W kierowanej do Rzecznika korespondencji organy właściwe w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wskazują na brak prawnych środków działania o charakterze kontrolnym lub nadzorczym, za pomocą których mogłyby zapewnić respektowanie przez prywatnych przewoźników uprawnień osób niepełnosprawnych.